Hopp til hovedteksten
Organisasjonskart

Organisasjonen

Den faglige virksomheten ved Havforskningsinstituttet er organisert i
  • forskningsgrupper
  • forskningsprogram
Fartøyer og stasjoner er felles fasiliteter for det faglige arbeidet.
Siktemålet er en organisasjon som er enhetlig og fagfokusert med korte kommunikasjonslinjer.
les mer

Direktør

Sissel Rogne er direktør ved Havforskningsinstituttet

les mer

Ledergruppen

Direktøren og forskningsdirektørene utgjør lederteam for instituttets faglige virksomhet. Ledergruppen representerer instituttets linjeorganisering.

les mer

Administrasjon

Administrasjonen har seksjoner som dekker følgende områder: regnskap, innkjøp, prosjektstyring og arkiv.

les mer

Samfunnskontakt og kommunikasjon

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon har et spesielt ansvar for å samordne og være pådriver for en aktiv informasjonspolitikk.

les mer