Hopp til hovedteksten

Her finner du kronikker forfattet av Havforskningsinstituttets medarbeidere. Kronikkene har stått på trykk i ulike medier.

Kronikker - 2017

Publisert: 15.05.2017
Kronprins_Haakon_sjoesatt_red_16x9.jpg

«Landslag» skal forske i Arktis

Kronikk i Nordlys, 13.05.17: Før påske meldte nesten 2300 søkere seg til tjeneste på Norges neste isgående forskningsfartøy. Det viser at forskning i nordområdene er både interessant, spennende og ikke minst viktig. De som får jobb på «Kronprins Haakon» blir en viktig del av støtteapparatet til det kommende «forskerlandslaget» i nord.     

Publisert: 05.05.2017
Kysttorsk

Oslofjorden er fortsatt et viktig gyteområde for torsk

Innlegg i Aftenposten 3. mai 2017: Torsken i Oslofjorden er trolig en helt unik lokal bestand – som vil klare seg dårlig andre steder. Bestanden har ligget på et lavmål de siste årene. I fjor ble det gjennomførte sprenginger for å utbedre seilingsleden midt i gytetiden. I år er forsvaret i gang med å sprenge miner like etter gytetiden, en kritisk periode for torskelarvene.

Publisert: 02.05.2017
Folgefonnsenteret

Folgefonnsenteret – en arena for forskningsformidling og kunnskapsdeling

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 2. mai 2017: En kunnskapsbasert forvaltning og politikk som er bygget på solide fakta, betyr også at vi på Havforskningsinstituttet må dele kunnskapen vår med hele samfunnet. Slik kan alle ta del i debatten om hvordan vi skal ta vare på havet.

Publisert: 18.04.2017
Fangst

Mat til mennesker eller fôr til dyr?

Kronikk i Dagens Næringsliv, 8. april 2017: Tonnevis av fisk blir til dyrefôr. Men det er lite av dette som frister på tallerkenen.

Publisert: 04.04.2017
Figur_3_Havbunn_skuringslinjer_Mareano.tif

Bunndyr kan varsle om (klima)endringer

Bunndyrssamfunn kan varsle om klimaendringer og andre miljøpåvirkninger. Å kartlegge havbotnen før det skjer menneskelig inngrep er viktig. I norske havområder skjer slike undersøkelser i det såkalte Mareano-prosjektet.

Publisert: 30.03.2017 - Oppdatert: 31.03.2017
Kjempetorsker.jpg

Fra folkets «ve og vel» til vitenskapelig tidsserie

Artikkel i Fram Forum 2017: Tidsserier er avgjørende for overvåking av miljøet. Havforskningsinstituttet har, i samarbeid med Universitetet i Bergen, utvikla det som kanskje er verdens lengste biologiske tidsserie – en serie med 160 års dokumentasjon av leverstørrelsen i nordøstarktisk torsk. 

Publisert: 30.03.2017 - Oppdatert: 31.03.2017

Lange og viktige tidsserier

Tilgang til tidsserier er helt nødvendig når forskerne skal angi mulige framtidsscenarioer. Tidsserier kan splittes i to typer: fysiske eller biologiske.

Publisert: 15.03.2017 - Oppdatert: 17.03.2017
Otolitt_fra_torsk_Senjahopen.jpg

Nedgang eller stabilisering av miljøgiftsnivå i norske havområder

Artikkel i Fram Forum 2017: 20 års miljøundersøkelser viser at nivåene i åpent hav går sakte, men sikkert nedover for noen stoffgrupper, og de holder seg stabilt lavt for andre stoffgrupper. En fersk rapport fra Havforskningsinstituttet viser lavere nivå i nord enn i sør.

Publisert: 13.02.2017
Svalbard

Svalbard er et termometer på naturlige og menneskeskapte klimaendringer

Innsikt i Aftenposten 8. februar: Er varmerekordene på Svalbard et resultat av menneskeskapte klimaendringer eller er de et utslag av naturlig variabilitet? Trolig snakker vi om en uvanlig kombinasjon av begge deler.

Publisert: 13.02.2017
Fangst

Flerbestandsforvaltning for flere enn lodda?

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 11. januar: I Barentshavet beskatter vi torsk fremfor lodde, vi bruker også torskens konsum av lodde til å beregne den forventede gytebestanden av lodde etter at torsken har forsynt seg. Dette er det eneste konkrete eksempelet på flerbestandsforvaltning av norske fiskerier, men det vurderes nå om vi kan trappe opp bruken av denne forvaltningsmetoden.