Gå til hovedinnhold

Nytt bygg: Ser frem til fortsatt godt samarbeid


Sissel Rogne

Havforskningsdirektør Sissel Rogne og havnedirektør Johnny Breivik

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet og Bergen havn har samarbeidet i mange år i forbindelse med kaiplass for HIs store forskningsskip. Nå tas erfaringene med videre til Dokken. 

Før jul ble det bestemt at det nye bygget til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal bygges på Dokken. Omtrent samtidig sa Havnerådet ja til å flytte godshavnen fra Dokken til Ågotnes. Bergen Havn skal nå i gang med å lage en helhetlig plan for all havneaktivitet i Bergen.

Finne løsninger i fellesskap

De nye planene for Dokken gleder både Sissel Rogne, direktør på Havforskningsinstituttet og Johnny Breivik, som er direktør for Bergen havn.

– Dokken er et fantastisk område som gir store muligheter for utvikling av havbyen Bergen. Vi skal i felleskap finne ut hvor det nye bygget skal ligge, sier Johnny Breivik og Sissel Rogne.

Samarbeider allerede

Sissel Rogne minner om at de to partene har en langvarig og god tradisjon for samarbeid allerede.

– Kaien vi bruker til forskningsskipene våre i dag er administrert av Bergen havn, og vi ser frem til å ta det gode samarbeidet videre til Dokken, sier Sissel Rogne.

Trenger kaifronter

Johnny Breivik understreker at Bergen Havn, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har felles interesser i kaifrontene.

– Dokken er et stort område med utvidelsesmuligheter. Nå starter arbeidet med å finne gode løsninger som gagner alle parter, sier han.