Gå til hovedinnhold

Spør en forsker: Kan omega 3 beskytte mot sykdom?


omega3

Fet fisk, som laks og makrell, inneholder særlig mye omega 3-fettsyrer.

Fotograf: Eivind Senneset og Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

– Det er dokumentert at omega 3-fettsyrer motvirker plutselig hjertesvikt. Andre påstander skal du ta med en klype salt, sier ernæringsforsker Livar Frøyland.

Han mener listen over positive effekter fra omega 3 har est ut i takt med tilbudet av kosttilskudd. Det kan være bedre syn, hjernefunksjon og intelligens.

– Når vi kjøper kosttilskudd, tror jeg de færreste gjør det av grunner som ligger 30 år frem i tid, men mer for lovnader om bedre helse i morgen, sier han.

Mange produkter og påståtte effekter

Tilbudet av omega 3-produkter er i dag enormt. Kapslene kan være laget av for eksempel krill, raudåte, fiskeavskjær, mikroalger og lever fra torskefisk.

– Det finnes svært mange vitenskapelige artikler der forfatterne finner en rekke endringer i helsen som de tilskriver av omega 3. Disse studiene har gjerne til felles at de er små og går over kort tid. I praksis er det tilnærmet umulig å måle varige helseeffekter i detaljnivå, sier Frøyland.

Hvor mye smartere har Kari blitt?

Han forklarer:

– Død er lett å måle i befolkningen. Enten dør du av hjerte- og karsykdom, eller ikke. Og så kan du knytte det opp mot kosthold og ernæring. 

– Men i en studie som går over dager eller uker: Hvordan skal du dokumentere at noe Kari spiser, fører til at hun får to prosent bedre hjerne enn Per, eller lever fire år lengre?

I to store metastudier i 2018 og 2020 har uavhengige forskere gått gjennom mye av litteraturen. Blant mer enn 162 000 deltakre fant de bare en moderat til lav effekt mot plutselig hjertesvikt.

Trolig best gjennom maten

Det kan også virke som om omega 3 via kosttilskudd kanskje ikke har samme effekt som å få fettsyrene gjennom et variert kosthold.

– To legemiddelselskaper har nylig meldt at de har avbrutt studiene sine av henholdsvis fiske- og krillolje. De fant ikke bedre effekt hos de som fikk tilskudd enn hos de som fikk placebo, forteller Frøyland.

Helsemyndighetenes råd er å spise fisk to til tre ganger i uken, og gjerne også som pålegg. Ved å gjøre det dekker du behovet for marint omega 3, i tillegg til andre viktige næringsstoffer som for eksempel jod.

– Omega 3-fettsyrer i seg selv forebygger altså til en viss grad hjerte- og karsykdom på lang sikt. De er viktige fettsyrer, men ikke vidundermiddel, konkluderer Frøyland.

Andre vidundermiddel?

– Hva med andre stoffer som gjerne er tilsatt i omega-3-tilskudd? D-vitamin for eksempel.

– Tran ble opprinnelig solgt som "medisintran" nettopp på grunn av D-vitamin. Mangel på D-vitamin i befolkningen forsårsaket rakitt, altså at folk fikk svakt skjelett og ble hjulbeinte. Det virker det mot, sier Frøyland.

– Men det er klart at jo mer du putter inn i eit kosttilskudd, jo mer vil det nærme seg det beste tilskuddet, nemlig mat, avslutter forskeren.

Referanser

Abdelhamid, Asmaa S., Tracey J. Brown, Julii S. Brainard, Priti Biswas, Gabrielle C. Thorpe, Helen J. Moore, Katherine HO Deane et al. "Omega‐3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease." Cochrane Database of Systematic Reviews 11 (2018).

Abdelhamid, Asmaa S., Tracey J. Brown, Julii S. Brainard, Priti Biswas, Gabrielle C. Thorpe, Helen J. Moore, Katherine HO Deane et al. "Omega‐3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease." Cochrane Database of Systematic Reviews 3 (2020).