Gå til hovedinnhold

Åpning i bunnen kan hindre at trålsekker sprenger


Kolmuletrål i vannskorpen blir dradd av et skip.

Når man fisker kolmule, får man flere hundre tonn fisk per trålhal.

Fotograf: Dagfinn Lilleng / Fiskeridirektoratet

Når fiskere fanger flere hundre tonn kolmule per trålhal, kan det bli for mye fisk. En åpning i bunnen kan løse problemet.

Kolmule er en liten torskefisk som fiskes i stor grad vest for De britiske øyer. Men fiskerne har et problem med stimfisken.

Det fiskes nemlig flere hundre tonn kolmule per trålhal, og da kan det skje uhell. Trålsekkene kan rett og slett sprenge fordi det blir for mye fisk i dem.

– I tillegg utvider svømmeblæren til kolmulen seg når fisken løftes mot overflaten fra flere hundre meters dyp. Det gjør at trålsekkene stiger opp til overflaten som en torpedo, sier havforsker Olafur Ingolfsson.

Animasjon viser trålsekken under overflaten

Nå har HI-forskere kanskje funnet en løsning på problemet. De begynte med å animere oppstigningen til en trålsekk etter at den har fanget fisk. Ved hjelp av 10-15 dybdemålere i trålene til fem fiskefartøyer, fikk de informasjon om hvordan trålsekkene med kolmule beveger seg under vann.

– Vi ønsket å se formen på trålen under overflaten. Vi var mest interesserte i den siste fasen, altså oppstigningen, sier Ingolfsson.

Han og kollegaene så at når trålsekken nærmer seg overflaten, øker hastigheten og den kommer opp nesten vertikalt.

Se hvordan trålsekken beveger seg under vann:

Animasjon: Ringstad design

Må slippe ut overflødig fisk

Med den kunnskapen begynte forskerne å teste ut ulike løsninger.

 – Vi måtte finne en måte å være mer treffsikre på fangstmengden, sånn at vi unngår sprengning, sier Ingolfsson.

Under et tokt i 2021 prøvde de ulike løsninger for å slippe ut overflødig fisk. Tre-fire forskjellige løsninger med store åpninger fremst i sekken ble testet ut.

Utfordringen er å finne en løsning der fiskerne ikke mister fisk før sekken er fylt opp.

– Nå tror jeg at vi har funnet en grei løsning. Kolmule søker i stor grad opp i trålen, så åpninger i bunnpanelet foran trålsekken gjør at vi mister lite fisk før sekken er full, sier forskeren.

Les mer om forsøkene i toktrapporten fra kolmuletoktet.

I mars skal forskerne ut på et nytt tokt for videre testing av ulike løsninger.