Gå til hovedinnhold

Maria Kristine Granhøy-Markussen

C%3A%5CUsers%5Cmariakr%5CDesktop%5CPrivat%5Cportrett2
Seniorrådgiver
Telefon: 93254437
Avdeling: HR

Curriculum Vitae

Jeg har kunnskaper om lov- og avtaleverk som er relevant i forholdet arbeidsgiver - arbeidstaker, deriblant Arbeidsmiljøloven, Statsansatteloven, Ferieloven og ulike hoved-/tariffavtaler. Både i nåværende og tidligere jobb har jeg arbeidet med temaer som tilsetting, oppsigelser, arbeidsmiljø, HMS, ferie, lønn, konflikthåndtering og sykefraværsoppfølging. Jeg har erfaring både fra arbeidstaker og -giversiden. Jeg har også vært involvert i gjennomføring av større prosesser og prosjekter: medarbeiderundersøkelse, implementering av nye system, lederutviklingsprogram, utarbeide livsfasepolitikk m.m.
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)