Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Dyp hvor oppstigningshastighet øker kraftig som funksjon av fangststørrelse (a., venstre) og sammenheng mellom maksimum oppstigningshastighet og fangstmengde (b., høyre).
Figur tmpVk2fPC_html_fc9ba3f7e4b51a1e.jpg