Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Astaxantin oxidasjonsprodukter relativ til total astaxantin i laksemuskel (%). Forholdet ble bestemt med LC-TWIMS-QTOF, og prøver fra uke 14 (april), uke 22 (juni) og uke 48 (desember) ble analysert. 10-apoastaxantinal i uke 14 var signifikant høyere (p<0.05) enn i uke 22 og 48. 14-apoastaxantinal i uke 14 og 22 var signifikant høyere enn i uke 48 (p<0.05). Statistisk analyse utført i GraphPad Prism, One-way ANOVA med Tukey’s multiple comparison test.
Figur tmp77CInE_html_8c0c72382be03bf4.png