Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7.. LC-TWIMS-QTOF analyse av astaxantin standard og ekstraherte ionekromatogrammer. Ionekromatogrammene t.v. viser de tre kjente stereoisomerene av astaxantin, og mengden detektert når løst i metanol (kontroll), når løst i metanol tilsatt vann (kontroll) og når løst i metanol tilsatt vann og hydrogenperoksid (oksidert). Ionekromatogrammet t.h. viser at 14-apoastaxantinal kun ble detektert i prøven tilsatt hydrogenperoksid.
Figur tmp77CInE_html_99cf6b987eb032c1.png