Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 43. Modellert tetthet av kopepoditter (summert over 14 dager) med opphav fra oppdrettsanlegg i PO 8. i perioden før og under gjennomføring av feltundersøkelser i 2018.
Figur tmpZkgCBg_html_150f5da399dd7530.gif