Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 58. Antall lakselus (A), relativt antall lakselus (B) og stadiefordeling (C) fra sjøørret på stasjonene (øverst til nederst): Balsfjord og Nordreisa.
Figur tmpZkgCBg_html_213cbe22538bd585.png