Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 45. Antall lakselus (A), relativt antall lakselus (B) og stadiefordeling (C) fra sjøørret på stasjonene (øverst til nederst): Gildeskål, Hopen, Leirfjord og Skjerstadfjorden..
Figur tmpZkgCBg_html_23c0707abd8af1d6.png