Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 60. Modellert tetthet av kopepoditter (summert over 14 dager) med opphav fra oppdrettsanlegg i PO 12. i perioden før og under gjennomføring av feltundersøkelser i 2018.
Figur tmpZkgCBg_html_27c50c7861d88169.gif