Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 42. Produksjon av klekte luseegg fra oppdrettsanlegg i produksjonsområde 8. april-juli i perioden 2012-2018
Figur tmpZkgCBg_html_3819c78e81f21b6b.png