Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Modellert tetthet av kopepoditter (summert over 14 dager) med opphav fra oppdrettsanlegg i PO 2. i perioden før og under gjennomføring av feltundersøkelser i 2018.
Figur tmpZkgCBg_html_405931d7daf5ad5f.gif