Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 26. Modellert tetthet av kopepoditter (summert over 14 dager) med opphav fra oppdrettsanlegg i PO 5. i perioden før og under gjennomføring av feltundersøkelser i 2018.
Figur tmpZkgCBg_html_4359bc3dc38e53cc.gif