Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 38. Modellert tetthet av kopepoditter (summert over 14 dager) med opphav fra oppdrettsanlegg i PO 7. i perioden før og under gjennomføring av feltundersøkelser i 2018.
Figur tmpZkgCBg_html_50ffdb4be7ec64cd.gif