Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 19. Produksjon av klekte luseegg fra oppdrettsanlegg i produksjonsområde 3. april-juli i perioden 2012-2018
Figur tmpZkgCBg_html_594b9a87e0072ac9.png