Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 65. Modellert tetthet av kopepoditter (summert over 14 dager) med opphav fra oppdrettsanlegg i PO 13. i perioden før og under gjennomføring av feltundersøkelser i 2018.
Figur tmpZkgCBg_html_5cc1389c03e11187.gif