Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 52. Modellert tetthet av kopepoditter (summert over 14 dager) med opphav fra oppdrettsanlegg i PO 10. i perioden før og under gjennomføring av feltundersøkelser i 2018.
Figur tmpZkgCBg_html_60aa128ec46e7b31.gif