Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 40. Antall lakselus (A), relativt antall lakselus (B) og stadiefordeling (C) fra sjøørret på stasjonene (øverst til nederst): Namsenfjord, Sitter og Vikna.
Figur tmpZkgCBg_html_6193bc4e5a48516d.png