Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Modellert tetthet av kopepoditter (summert over 14 dager) med opphav fra oppdrettsanlegg i PO 1. i perioden før og under gjennomføring av feltarbeid i 2018.
Figur tmpZkgCBg_html_69234fbce49c7a40.gif