Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Antall lakselus (A), relativt antall lakselus (B) og stadiefordeling (C) fra sjøørret på stasjonene Forsand (Øverst), Nedstrand (midten) og Ytre Årdalsfjord (nederst).
Figur tmpZkgCBg_html_6bce6d46a769130b.png