Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 63. Antall lakselus (A), relativt antall lakselus (B) og stadiefordeling (C) fra sjøørret på stasjonene (øverst til nederst): Skillefjord og Talvik.
Figur tmpZkgCBg_html_7f842410202e8d9e.png