Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 50. Antall lakselus (A), relativt antall lakselus (B) og stadiefordeling (C) fra sjøørret på stasjonene (øverst til nederst): Fiskfjord, Steigen og Vik.
Figur tmpZkgCBg_html_87687f86041fe55f.png