Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 56. Modellert tetthet av kopepoditter (summert over 14 dager) med opphav fra oppdrettsanlegg i PO 11. i perioden før og under gjennomføring av feltundersøkelser i 2018.
Figur tmpZkgCBg_html_a054a43d8b86b99d.gif