Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 20. Modellert tetthet av kopepoditter (summert over 14 dager) med opphav fra oppdrettsanlegg i PO 4. i perioden før og under gjennomføring av feltundersøkelser i 2018.
Figur tmpZkgCBg_html_a3e6374269f4486a.gif