Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 48. Modellert tetthet av kopepoditter (summert over 14 dager) med opphav fra oppdrettsanlegg i PO 9. i perioden før og under gjennomføring av feltundersøkelser i 2018.
Figur tmpZkgCBg_html_c6caf3df450b63bf.gif