Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14. Modellert tetthet av kopepoditter (summert over 14 dager) med opphav fra oppdrettsanlegg i PO 3. i perioden før og under gjennomføring av feltundersøkelser i 2018.
Figur tmpZkgCBg_html_d7555f9d28b4f4e7.gif