Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 32. Modellert tetthet av kopepoditter (summert over 14 dager) med opphav fra oppdrettsanlegg i PO 6. i perioden før og under gjennomføring av feltundersøkelser i 2018.
Figur tmpZkgCBg_html_f1da635bd6d11b84.gif