Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 46. Produksjon av klekte luseegg fra oppdrettsanlegg i produksjonsområde 9. april-juli i perioden 2012-2018
Figur tmpZkgCBg_html_f71c59baa37a809e.png