Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.16. Absolutte nivåer av PCDD/F i overflatesedimenter (0-3 til 0-10 cm) fra Ytre Sklinnadjupet og områdene rundt, i ng/kg tørrvekt.
Figur tmpdTkngG_html_12bf8614a14d8083.jpg