Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.13. Nivåer av bly (Pb) i overflatesedimenter plottet mot totalt innhold av organisk karbon (TOC).
Figur tmpdTkngG_html_32699a5c9f100ede.jpg