Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.11. Nivåer av kvikksølv (Hg) i overflatesedimenter plottet mot totalt innhold av organisk karbon (TOC), og mot innhold av slam.
Figur tmpdTkngG_html_45eb5996553f2ac9.jpg