Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.4 Nivåer av arsen (As) i overflatesedimenter i det kartlagte området.Det avgrensede femkantede området er fiskefeltet som er stengt for fiske av atlantisk kveite.
Figur tmpdTkngG_html_5bbc42bea04e722c.jpg