Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.9. Nivåer av kobber (Cu) i overflatesedimenter plottet mot totalt innhold av organisk karbon (TOC).
Figur tmpdTkngG_html_76b198d95175ec8a.jpg