Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.14. Nivåer av PCB7 i overflatesedimenter (0-1 cm) fra Ytre Sklinnadjupet og områdene rundt, i µg/kg tørrvekt.
Figur tmpdTkngG_html_7e04298e5d37d513.jpg