Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.26. Nivåer av kobber i sjøpølser fra ni lokaliteter i Ytre Sklinnadjupet og områdene rundt. Gjennomsnitt, median samt minimum og maksimums-verdier er vist for hver lokalitet.
Figur tmpdTkngG_html_96de484b99c431d9.png