Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.17. TEQ-baserte nivåer av PCDD/F i overflatesedimenter (0-3 til 0-10 cm) fra Ytre Sklinnadjupet og områdene rundt, i ng/kg tørrvekt TEQ.
Figur tmpdTkngG_html_a8f7e5e8224f3d0c.jpg