Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.28. Nivåer av bly i sjøpølser fra ni lokaliteter i Ytre Sklinnadjupet og områdene rundt. Gjennomsnitt, median samt minimum og maksimums-verdier er vist for hver lokalitet.
Figur tmpdTkngG_html_b089f176f2da6dd6.png