Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.22. Nivåer av arsen i sjøpølser fra ni lokaliteter i Ytre Sklinnadjupet og områdene rundt. Gjennomsnitt, median samt minimum og maksimums-verdier er vist for hver lokalitet.
Figur tmpdTkngG_html_b8d98f5e532a6c6b.png