Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.6 Nivåer av kadmium (Cd) i overflatesedimenter i det kartlagte området. Det avgrensede femkantede området er fiskefeltet som er stengt for fiske av atlantisk kveite.
Figur tmpdTkngG_html_ccb10e774cd2f7c8.jpg