Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.1. Andel slam (< 63 µm) i sediment prøvene i det kartlagte området. Det avgrensede femkantede området omtrent midt i kartet er fiskefeltet som er stengt for fiske av atlantisk kveite.
Figur tmpdTkngG_html_da481ab3e60dee3f.jpg