Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.8. Nivåer av kobber (Cu) i overflatesedimenter i det kartlagte området. Det avgrensede femkantede området er fiskefeltet som er stengt for fiske av atlantisk kveite.
Figur tmpdTkngG_html_db8c12882aea9e34.jpg