Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.7 Nivåer av kadmium (Cd) i overflatesedimenter plottet mot totalt innhold av organisk karbon (TOC).
Figur tmpdTkngG_html_e1faec0f74041111.jpg