Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1. Områder for vaktbur, tråling etter postsmolt laks og rusefangst av laks, sjøørret og sjørøye langs Norskekysten i 2019. Gule punkter er inkludert helt eller delvis i denne rapporten. Rød farge er under gjennomføring eller planlegges gjennomført sommeren 2019.
Figur tmpdfKIV6_html_e61f7c9f418e31b2.jpg