Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Undersøkte stasjoner i Rogaland. Grønne områder indikerer nasjonale laksefjorder.
Figur tmpLbTQA9_html_4e822b7102648afa.jpg