Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Undersøkte stasjoner i Hardanger. Grønne områder indikerer nasjonale laksefjorder.
Figur tmpLbTQA9_html_5644593e172c9ee1.jpg