Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Undersøkte stasjoner i Møre og Romsdal. Grønne områder indikerer nasjonale laksefjorder.
Figur tmpLbTQA9_html_9b89b84d25cc416d.jpg