Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Undersøkte stasjoner i Sogn og Fjordane. Grønne områder indikerer nasjonale laksefjorder.
Figur tmpLbTQA9_html_a478df59e8b0c028.jpg